Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Οι προτεραιότητες των ΟΤΑ σε θέματα Πολιτικής Προστασίας από την ΚΕΔΕ

Η έγκαιρη διασφάλιση πιστώσεων στους δήμους για δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών φαινομένων, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και η επιχειρησιακή τους προετοιμασία για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων, η επιμόρφωση των αιρετών και εργαζομένων στους δήμους σε θέματα πολιτικής προστασίας καταγράφηκαν ως προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Σε ότι αφορά στην πρόληψη διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης τεχνικών μελετών επικινδυνότητας περιοχών και διαχείρισης φυσικών κινδύνων ενώ τονίστηκε ότι κάθε δήμος θα πρέπει να έχει σε...
ετοιμότητα το δικό του επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ διατύπωσε εξάλλου προτάσεις αιτήματα για το θέμα που αφορούν μεταξύ άλλων την διάθεση πιστώσεων για επιφυλακές και υπερωρίες προσωπικού, τον προγραμματισμό συσκέψεων ομάδων εργασίας και σεμιναρίων με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και την δημιουργία οδηγού – εγχειριδίου με τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων και πρότυπου σχεδίου ενδεικτικού προγράμματος διαχείρισης φυσικών καταστροφών.