Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Η Natech A.E. ζητά στα Ιωάννινα SOFTWARE DEVELOPER

Η Natech Α.Ε. είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στην Ελλάδα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής στον χρηματοπιστωτικό και επιχειρησιακό τομέα. Η Natech παρέχει σύγχρονες και πιστοποιημένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο (2) έμπειρους συνεργάτες με εξειδίκευση στην ανάπτυξη εφαρμογών με τεχνολογίες .NET (C#). Οι υποψήφιοι θα έχουν ως αρμοδιότητες και καθήκοντα: την ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών συστημάτων εφαρμογών, την ανάπτυξη εφαρμογών σε Visual Studio σε γλώσσα C# (σε Object Oriented φιλοσοφία), την ανάπτυξη δομών και
κλάσεων υποδομής σε C#, το σχεδιασμό και ανάπτυξη υποσυστημάτων σε Multi-tier αρχιτεκτονική, τη διόρθωση λαθών (Debugging) και επέμβαση σε υπάρχουσες δομές, την ανάπτυξη κώδικα με T-SQL επερωτημάτων (queries) σε SQL Server και την αλληλεπίδραση με εξειδικευμένους συνεργάτες και ενίοτε με πελάτες. Απαραίτητα προσόντα είναι: το πτυχίο AEI στον τομέα της Πληροφορικής, η τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε ανάλογη θέση, η εμπειρία σε χρήση RDBMS (κατά προτίμηση SQL), η ενδελεχής γνώση του .NET Framework, η κατανόηση χρηματοοικονομικών εννοιών, η αναλυτική ικανότητα, η άριστη γνώση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε C# ή αντίστοιχου, η άριστη γνώση του Visual Studio 2013 και η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητά προσόντα είναι: η άριστη γνώση αντικειμενοστραφούς ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού MSc σε αντίστοιχο τομέα, η δυνατότητα για εργασία σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και οι συστάσεις. Η Natech, προσφέρει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπου προωθείται η δημιουργικότητα, η σύνθεση, η δημιουργία και η καινοτομία. Η ανάπτυξη γίνεται σε ομάδες εργασίας ενώ προσφέρονται δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης στους τομείς απασχόλησης. Ακολουθείται συνεχές ωράριο, πενθήμερης εργασίας ενώ ενδέχεται να υπάρξουν απαιτήσεις για ταξίδια εντός της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση careers@Natech.gr με την ένδειξη SENDEV-01 στο θέμα του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορές επικοινωνήστε με τα Γραφεία της Natech A.E. στα Ιωάννινα, Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου 85, ΤΚ 45500, Τηλ: 26510-77300, Fax: 26510-28188.