Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Έργο για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Εθνική Οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας

Έργο ύψους 46 χιλιάδων ευρώ θα κατασκευαστεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ηγουμενίτσας ανάντη του τμήματος της Εθνικής Οδού, με σκοπό την αντιμετώπιση κατολισθήσεων με κατασκευή συρματοκιβωτίων για την ανάσχεση των κατολισθήσεων. Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι : Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, γενικές εκσκαφές για την μόρφωση τμημάτων που θα κατασκευαστούν τα συρματοκιβώτια και κατασκευή επιχώματος από κοκκώδη υλικά στην βάση των συρματοκιβωτίων .