Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Όλα έτοιμα στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Ηπείρου για την μετάδοση των αποτελεσμάτων των αυριανών βουλευτικών εκλογών. Ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες και είναι έτοιμο να λειτουργήσει το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας που θα μεταδίδει τα αποτελέσματα χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση. Τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις και δοκιμές, προκειμένου να διαφανεί η ετοιμότητα στα Συστήματα της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ ήδη ολοκληρώθηκε και η διαδικασία ελέγχου του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Από τις 7 αύριο το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής, αναμένεται να ξεκινήσει η καταχώρηση στο Σύστημα των αποτελεσμάτων για τα κόμματα, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα...
ξεκινήσει και η διαδικασία ανάρτησης αποτελεσμάτων σταυροδοσίας των υποψηφίων βουλευτών. Πιο συγκεκριμένα, το Ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα θα καταχωρεί τα στοιχεία της ψηφοφορίας (εγγεγραμμένοι, ψηφίσαντες, άκυρα, λευκά, έγκυρα, ψήφοι που έλαβαν τα Κόμματα) ανά Εκλογικό Τμήμα, θα καταχωρεί τους σταυρούς που έλαβαν οι υποψήφιοι Βουλευτές ανά Εκλογικό Τμήμα, θα πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχος ορθότητας των καταχωρημένων στοιχείων, τόσο στους ψήφους που έλαβαν τα Κόμματα, όσο και στους σταυρούς που έλαβαν οι υποψήφιοι Βουλευτές, θα κάνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (συμμετοχή, λευκά, άκυρα, ψήφοι και ποσοστά Κομμάτων, σταυροί υποψήφιων Βουλευτών) και εκτύπωση αυτών (αναλυτικά και συγκεντρωτικά) σε επίπεδο Εκλογικού Τμήματος, Δημοτικού Διαμερίσματος, Δημοτικής Ενότητας, Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας, ενώ θα μεταδίσει τα αποτελέσματα και στο Υπουργείο Εσωτερικών.