Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Περιφερειακά συνέδρια από τη ΚΕΔΕ – «Δίνουμε τον λόγο στην Περιφέρεια»

Με κεντρική ιδέα, «Δίνουμε τον λόγο στην Περιφέρεια» η ΚΕΔΕ θα πραγματοποιήσει από τα μέσα Φεβρουαρίου ως το τέλος Απριλίου, 13 περιφερειακά συνέδρια σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και τους δήμους, ενώ στις αρχές Μαΐου η διαδικασία αυτή θα καταλήξει στην πραγματοποίηση του κεντρικού τακτικού συνεδρίου της. Κατά τη διάρκεια των περιφερειακών συνεδρίων στόχος είναι να αναδειχθούν τα ειδικά τοπικά προβλήματα ανά Περιφέρεια και
να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και να συζητηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεσμικό και συλλογικό ρόλο της.