Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο

Η Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο» πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης Νέων Επιστημόνων.Συγκεκριμένα το ΚΕΚ PRACTICA Δυτικής Ελλάδος, εταίρος της πράξης, την περίοδο του Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποίησε 3 προγράμματα επιμόρφωσης Οδοντιάτρων που αφορούσαν τα εξής πεδία: Επανορθωτική Οδοντιατρική, Οδοντιατρική Φωτογραφία, Εμφυτευματολογία του στόματος. Επιπλέον, την...

περίοδο Ιουνίο –Νοέμβριο 2014 πραγματοποιήθηκαν 2 προγράμματα κατάρτισης Δικηγόρων, συνολικής διάρκειας 105 ωρών έκαστο, στα εξής πεδία: η Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το Εργατικό Δίκαιο υπο τις νέες μεταρρυθμίσεις, θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου, θέματα Φορολογικού Δικαίου & Δικονομίας Φορολογικών Διαφορών. Τέλος, την περίοδο Οκτώβριο –Δεκέμβριο 2014 πραγματοποίηθηκε 1 πρόγραμμα κατάρτισης Μηχανικών, συνολικής διάρκειας 105 ωρών, στα εξής πεδία: Μηχανικός και πρωτογενής παραγωγή, διαχείριση έργων οικολογικής & ενεργειακής δόμησης, τεχνικοί ασφάλειας επιχειρήσεων, διαχείριση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης ήταν η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Νέων Επιστημόνων, ωφελούμενων της πράξης.
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου» συμμετέχουν οι: Κ.Ε.Κ. ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε. ως Συντονιστής Φορέας και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ΚΕΚ Practica Δυτικής Ελλάδας Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ, ΚΕΚ «Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων» ΑΕ ως Μέλη της Σύμπραξης.Στόχος της πράξης: «Νέοι επιστήμονες Ηπείρου» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες και ειδικότερα για μηχανικούς, δικηγόρους και οδοντίατρους. Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό να διασφαλίσει στις ανωτέρω ομάδες (επιστήμονες νέους σε ηλικία) σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και μέσα από εξειδίκευση να καλύψει το κενό μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.Επόμενες ενέργειες της πράξης, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2015 (ημερομηνία λήξης φυσικού αντικειμένου της πράξης) είναι η πραγματοποίηση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εν δυνάμει ωφελουμένων και ειδικών ακροατηρίων όπως επιχειρηματιών, δημοσίων υπηρεσιών, κοινωνικών φορέων κ.α., συνέδρια δικτύωσης με φορείς εκτός Σύμπραξης όσο και με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, επισκέψεις μελέτης, ημερίδες παρουσίασης αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η Δράση της Συμβουλευτικής, ως ενέργεια και υπηρεσία προσανατολισμού και στήριξης των ωφελουμένων- νέων επιστημόνων της πράξης.