Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Ο ΑΠΣΙ "ΠΙΝΔΟΣ" ζητά οικονομικό στέλεχος

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων "ΠΙΝΔΟΣ" ζητάει οικονομικό στέλεχος για εργασία στην έδρα της επιχείρησης στα Ιωάννινα. Ο υποψήφιος θα έχει ως καθήκοντα την ανάλυση κόστους προμηθειών – δαπανών, την κοστολόγηση παραγόμενων προϊόντων, την ανάλυση κόστους διακίνησης προϊόντων, την ανάλυση κόστους υποκαταστημάτων, τη σύνταξη οικονομικών αναφορών, τη συμμετοχή στη βελτιστοποίηση της οικονομικής διαχείρισης των
εκμεταλλεύσεων – υποκαταστημάτων και τον έλεγχος τήρηση προϋπολογισμού. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό μισθό ανάλογα των προσόντων, άριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης. Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε με το τηλ: 26510-57507.