Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ - Τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψε στην Ήπειρο η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Ανάμεσα στις δέκα περιφερειακές ενότητες με τα χειρότερα για τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκλογικά ποσοστά σε ολόκληρη τη χώρα, περιλαμβάνονται και οι τέσσερις (4) Π.Ε. της Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας η Χ.Α. κατέγραψε το τέταρτο (4ο) κατά σειρά χειρότερο εκλογικό της αποτέλεσμα στη χώρα, αφού πήρε ποσοστό μόλις 3,68%. Ακολουθεί η Π.Ε. Άρτας με το πέμπτο (5ο) κατά σειρά χειρότερο εκλογικό και ποσοστό 3,76%. Στην Π.Ε. Ιωαννίνων η Χ.Α. πήρε το έβδομο (7ο) κατά σειρά χειρότερο εκλογικό της αποτέλεσμα στη ...
χώρα, αφού πήρε ποσοστό 4,34% και η Π.Ε. Πρέβεζας αποτελεί για τη Χ.Α. το ένατο (9ο) κατά σειρά χειρότερο εκλογικό της αποτέλεσμα στη χώρα με ποσοστό 4,62%.