Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το μεσημέρι της Δευτέρας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί την 12-01-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών».Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα τεθεί προς έγκριση και η χθεσινή απόφαση της διακομματικής επιτροπής.Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τους λόγους που επιβάλλονται από την
εκλογική νομοθεσία και αναφέρονται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.