Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ - Ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγών

Για τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με αφορμή το ζήτημα της μεταφοράς οργανικών θέσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς, το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, αφενός καταγγέλλει αδιαφανείς διαδικασίες και αφετέρου ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την επανεξέταση όλων των μετατάξεων από την αρχή με βάση την κείμενη νομοθεσία. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, αναλυτικά αναφέρονται τα εξής: "Σύμφωνα με δημοσιεύματα υπογράφτηκε Υπουργική Απόφαση με την..
οποία γίνεται μεταφορά οργανικών θέσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε Ν. Πρέβεζας σε σχέση με την παραπάνω απόφαση τονίζει ότι δεν διαχωρίζει τους συναδέλφους που προέρχονται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αφού επισημαίνει ότι οι μετατάξεις: Έγιναν κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων . (Αδιαφανείς διαδικασίες απ' ευθείας από το γραφείο του υπουργού. Μετατάξεις σε περιοχές που δεν ικανοποιήθηκαν αιτήσεις μετάθεσης λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων). Αδίκησαν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που παρέμεναν και παραμένουν χωρίς οργανική θέση. Ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας: Επανεξέταση όλων των μετατάξεων από την αρχή με βάση την κείμενη νομοθεσία , με διαφανείς διαδικασίες και από τα αρμόδια όργανα. Στην περίπτωση κατανομής των νέων αυτών οργανικών θέσεων να υιοθετηθεί μια διαδικασία που θα εξασφαλίζει την ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, μεταταγμένων και ήδη υπηρετούντων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση".