Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Η βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης "Alfa" ζητά Category Manager

Η βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης "Alfa", "Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ" αναζητά Category Manager στα Ιωάννινα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πρροϋπηρεσία στην θέση προϊσταμένου, στο χώρο του food service HO.RE.CA, άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency, οικογενειακή κατάσταση εγγάμου, ηλικία έως 47 ετών και διοικητικές ικανότητες, ικανότητα επικοινωνίας, οργανωτικότητας και ομαδικής συνεργασίας. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 24610-42103,4 και για αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο: a.tintzoglidou@alfapastry.com ή επισκεφτείτε το site: www.alfapastry.com