Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Aσφαλέστερο γίνεται το πόσιμο νερό του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Aσφαλέστερο γίνεται το πόσιμο νερό του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων μέσω της εφαρμογής σύγχρονων διαδικασιών παρακολούθησης της ποιότητάς του, στο πλαίσιο του έργου «Waterguard».Το γεγονός αυτό θα αναδειχθεί στην ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιήσει ο Σύνδεσμος Υδρεύσεως Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αύριο, Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ιωαννίνων.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο «Waterguard» αφορά στην εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και γενικότερα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδροφόρου ορίζοντα στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων στην Ελλάδα, στην Επαρχία του Τάραντο και ...
στο Δήμο της Καλλίπολης στη Νότια Ιταλία.Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει καταγραφή και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, εφαρμογή συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων που θα συνδυάζουν τεχνολογίες τηλεμετρίας και διαχείρισης γνώσης.Εταίροι του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας καθώς και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών, είναι ο Σύνδεσμος Υδρεύσεως Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η Επαρχία του Taranto και ο Δήμος της Gallipoli.