Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - Όλες οι ειδικότητες για τις 52.818 προσλήψεις

Το Φεβρουάριο θα υποβληθούν οι αιτήσεις Σε ένα περίπου μήνα, περί τα μέσα Φεβρουαρίου μετατίθεται -λόγω εκλογών- η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, αφού η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν: 1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, 3) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 4) Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα και 5) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών. Οι ειδικότητες που έχουν συμπεριληφθεί στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (μαζί με τις προσφερόμενες θέσεις), αφορούν:
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 41 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 78 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 22 ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 ΤΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 4 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 140 ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 145 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 167 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 82 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 181 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 172 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1.266 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1.137 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ 9 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ/ (απαιτεί άδεια άσκησης επαγγελματος) 20 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 83 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 236 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 535 ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 13 ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1.253 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16.644 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 37 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 328 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 5 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 95 ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΡΕΙΩΝ ΕΠΙΖΩΩΤΙΩΝ 2 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 17 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 31 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 281 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 58 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 12 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 27 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 49 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 14 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3.130 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 559 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 242 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 263 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.207 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 105 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΕΕ) 33 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.242 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2.246 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 164 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 312 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 59 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 746 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 221 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 95 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 114 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 48 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 802 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 60 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 79 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 39 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 47 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 4 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 19 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 938 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 33 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 11 ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 6 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 6 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 92 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 34 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 205 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 463 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 68 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 19 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1.005 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 150 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 61 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 91 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 204 ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 8 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 141 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 590 ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 24 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 7 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 12 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 55 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 44 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 9 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 60 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 37 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 5 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 33 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 85 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 37 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 85 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 9 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 68 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 10 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 179 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 80 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1.113 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 18 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 437 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 539 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 24 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 524 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε 340 ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 716 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 398 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 88 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 53 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 64 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 24 ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 479 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 366 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 483 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΕΕ) 33 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 81 ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ 3 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 265 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 27 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΠΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 7 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 10 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 40 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 107 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 480 ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 74 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 202 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 85 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 50 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 33 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 271 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. 52 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 42 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 95 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 105 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 30 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 312 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 912 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 9 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 41 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 762 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 27 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 246 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 13 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 22 ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 16 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 678 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 33 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 24 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 803