Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:384 κλήσεις,δέχθηκε το συντοτιτικό κέντρο της Πυροσβεστικής!

Διαβάστε την ανακοίνωση της Υπηρεσίας
Νύχτα Πρωτοχρονιάς,στο συντονιστικό της Πυροσβεστικής

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το προηγούμενο διήμερο, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή μας, οι Υπηρεσίες μας δέχτηκαν τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (384) κλήσεις για παροχή βοηθείας και από αυτές χρειάστηκε να επέμβουν σε τριακόσιες επτά (307). Συγκεκριμένα:
-Η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων προέβηκε σε εκατόν εξήντα πέντε (165) κοπές δέντρων, πενήντα εννιά (59) αφαιρέσεις αντικειμένων και
έξι (6) απεγκλωβισμούς-διασώσεις ατόμων.
-Η Π.Υ. Άρτας προέβηκε σε είκοσι μία (21) κοπές δέντρων, τρεις (3) αφαιρέσεις αντικειμένων και έναν (1) απεγκλωβισμό-διάσωση ατόμου.
-Η Π.Υ. Ηγουμενίτσας προέβηκε σε τέσσερις (4) κοπές δέντρων.
-Η Π.Υ. Φιλιππιάδας προέβηκε σε είκοσι επτά (27) κοπές δέντρων και δυο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων.
-Η Π.Υ. Πρέβεζας προέβηκε σε οκτώ (8) κοπές δέντρων και έναν (1) απεγκλωβισμό-διάσωση ατόμου.