Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Δέκα (10) θέσεις επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Δέκα (10) θέσεις επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:
Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor (Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας). Καταληκτική ημερομηνία:
09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor (Κάτοχος Πτυχίου Χημείας). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1181-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1554-2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor (Κάτοχος Πτυχίου Χημείας). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1177-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1549-2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor (Κάτοχος Πτυχίου Χημείας). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1178-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1550-2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor (Κάτοχος Πτυχίου Τεχνολογίας Γεωπονίας). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1179-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1552-2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου (Πτυχίο ΑΕΙ στην Ελληνική Φιλολογία). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1175-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1547-2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ολοκληρωμένου ελέγχου για τον προσδιορισμό ρύπων προτεραιότητας στα υδατικά σώματα του Αμβρακικού κόλπου (Κάτοχος Πτυχίου Χημείας). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1176-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1548-2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) (Πτυχίο Χημείας). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1173-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1544-2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣ-ΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (Πτυχίο ΑΕΙ στην Ιατρική ή Βιοχημεία ή Βιολογία ή συναφή γνωστικά αντικείμενα). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1173-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1544-2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: ΑΡΙΣΤΕΙΑ – Χαλαρή ύλη υπό σκληρό περιορισμό (Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών). Καταληκτική ημερομηνία: 09/02/2015. Για να τη δείτε, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1172-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1543-2015