Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής των κρηπιδωμάτων στην παραλία της Πρέβεζας

Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής του ύφαλου τμήματος των κρηπιδωμάτων του λιμανιού της Πρέβεζας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας.Ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης του έργου ανέρχεται στα 60 χιλ ευρώ ενώ θα δώσει λύση στο πρόβλημα των σπηλαιώσεων που έχουν δημιουργηθεί στα κρηπιδώματα καθιστώντας επικίνδυνη την διέλευση οχημάτων. Η ενίσχυση των κρηπιδωμάτων το πρώτο «τμήμα» των εργασιών αφού βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επισκευή της ανωδομής προϋπολογισμού 120 χιλ.ευρώ η οποία έχει ζητηθεί να υλοποιηθεί από το νέο έτος.