Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΕΒΕΖΑ:Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παραχώρηση 42 στρεμμάτων στην 6η ΥΠΕ για την ανέγερση νέου δημόσιου νοσοκομείου

Ομόφωνα ψηφίστηκε η παραχώρηση 42 στρεμμάτων στην 6η ΥΠΕ για την ανέγερση νέου δημόσιου νοσοκομείου στην Πρέβεζας. Ο δήμαρχος Πρέβεζας εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι ήταν πάγιο αίτημα της ευρύτερης κοινωνίας του νομού και αναφέρθηκε στο ιστορικό της διαδικασίας παραχώρησης. Ο κ. Μπαΐλης σημείωσε ότι από την Αντιπεριφέρεια Πρέβεζας βρίσκεται σε εξέλιξη προμελέτη, ενώ η μελέτη θα γίνει από το υπουργείο υγείας. Μετά από συζήτηση εγκρίθηκε η παραχώρηση 42 στρεμμάτων στο Μύτικα που ανήκει στο δήμο Πρέβεζας κατά πλήρη κυριότητα και νομή στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Η δωρεά γίνεται με τον όρο ανέγερσης δημόσιου νοσοκομείου που θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του υπουργείου υγείας.