Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΟΑΕΔ - Από σήμερα Δευτέρα 22/12 κατατίθενται οι αιτήσεις για το νέο Voucher έως 29 ετών

Από σήμερα Δευτέρα 22/12 κατατίθενται οι αιτήσεις για το νέο Voucher του ΟΑΕΔ που απευθύνεται σε 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών. Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα: http://www.voucher.gov.gr Οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών, πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών και υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης. Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου, ηλικία υποψηφίου, ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014), χρόνος ανεργίας Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 3.302 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων από τους
παρόχους συμβουλευτικής προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχημένη τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απασχόλησής τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το μέρος της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας που αντιστοιχεί στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ύψους 300 ευρώ ανά ωφελούμενο, πλέον ΦΠΑ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Ωφελούμενοι( ομάδα στόχος): άνεργοι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης από 1/1/1985 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Εκπαιδευτικό Επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 3.120,00 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Δράσης από τον Ο.Α.Ε.Δ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης. Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κριτηρίων. Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα ακόλουθα: 1) Βαθμός Κτήσης Πτυχίου, 2) Ηλικία υποψηφίου, 3) Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικονομικό έτος 2014) και 4) Χρόνος ανεργίας.