Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Υπεύθυνο Ταμείων ζητούν τα JUMBO

Τα καταστήματα JUMBO στα Ιωάννινα ζητούν δυναμικό και υπεύθυνο άτομο για την κάλυψη θέσης: "Υπεύθυνος/νη Ταμείων". Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων των ταμείων καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο τμήμα των ταμείων, για τον συντονισμό των εργαζομένων στο τμήμα του ταμείου και για τον καθημερινό συντονισμό της λειτουργίας των ταμείων. Θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε θέση υπεύθυνου το λιγότερο 2 έτη, ικανότητα χειρισμού Η/Υ, δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας και για τους άντρες να μην...


έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών-1.200€+bonus, αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας, συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον. Μπορείτενα στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: hr@jumbo.gr ή στο fax: 210 48 05 242. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ioannina-ergasia