Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Στο επόμενο βήμα των Πολιτιστικών Διαδρομών για τα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου προχωρά το Σωματείο «Διάζωμα»

Μετά την ολοκλήρωση του χορηγικού φακέλου και για το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης το σωματείο Διάζωμα προχωρά στην υλοποίηση του επόμενου βήματος των Πολιτιστικών Διαδρομών για τα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνεισφέροντας έμπρακτα στην ανάδειξη των Θεάτρων της Κασσώπης και της Νικόπολης πρόκειται να αναθέσει τις απαιτούμενες μελέτες για την αποκατάστασή τους με χρήματα που συγκεντρώνονται στους «κουμπαράδες» (ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς) που έχει ανοίξει για τα δύο αυτά θέατρα. Το συνολικό κόστος της εκπόνησης των μελετών για τη Νικόπολη προϋπολογίζεται στις 200.000 ευρώ ενω για την Κασσώπη στις 75.000 ευρώ. Σύφμωνα με την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Θεάτρου της Κασσώπης , τα πιο έντονα προβλήματα εμφανίζονται στον ανατολικό αναλημματικό τοίχο, ο οποίος παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από την
κατακόρυφο και το μεγαλύτερο τμήμα του έχει καταπέσει. . Στο κοίλο παρατηρείται έντονη μετακίνηση των εδωλίων, που ακολουθεί την κατωφέρεια του εδάφους προς την ορχήστρα, με μείωση της έντασης του φαινομένου όσο κανείς προσεγγίζει τον δυτικό αναλημματικό. Εμφανή είναι και τα ίχνη από την φθορά που προξένησαν οι κατά καιρούς καταπτώσεις βράχων. Η μελέτη αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης καθώς και οι υπόλοιπες μελέτες που προτείνεται να πραγματοποιηθούν θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα στατικότητας τους χώρου ενώ το χρονικό διάστημα υλοποίησή τους έχει ως ανώτατο όριο τους 8 μήνες.