Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, στον ΠΑΣ Γιάννινα θα πραγματοποιηθεί τακτική Γενική Συνέλευση

Σε τακτική Γενική Συνέλευση για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς καλεί τους μετόχους του ο ΠΑΣ Γιάννινα, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ την Τετάρτη. Αναλυτικά:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1966»
και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61100/06/β/06/5
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1966» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966», καλεί τους μετόχους της παραπάνω εταιρείας σε Τακτική γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 31η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής Ιωαννίνων, προκειμένου να
λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης Εταιρικής Χρήσης από 1ης Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014, μαζί με την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από την ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 30/6/14.
3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση της από 1ης Ιουλίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα -Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής Ιωαννίνων.Γίνεται μνεία ότι η παρουσία ή εκπροσώπηση των μετόχων στη Γενική συνέλευση, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού της εταιρίας

Ιωάννινα, 10 Δεκεμβρίου 2014
Για την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 196
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ