Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Πρόγραμμα για αποφοίτους παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ με τίτλο «Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός» προσφέρεται δωρεάν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αποφοίτους τόσο των Παιδαγωγικών και Καθηγητικών σχολών, όσο και των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών με την ειδικότητα της Παιδιατρικής και της Γενικής Ιατρικής, ώστε να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες όπως αυτές εντάσσονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με την αντιστοίχιση σε Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν στον επαγγελματικό τους χώρο υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες εκτός από τεχνικές γνώσεις παρέχουν και δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από πολιτισμικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιδιαίτερα σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης, όπως η λήψη μέτρων για τη μείωση της σχολικής διαρροής των μαθητών μικρής ηλικίας και της εξάλειψης των διακρίσεων που υφίστανται βάσει του φύλου τους, αλλά και 

η αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι αιτήσεις για τον πρώτο Κύκλο Σπουδών θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 22/12/2014. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο pegaptn@cc.uoi.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Γραμματεία του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Δουρούτη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. Πληροφορίες στη Γραμματεία του Προγράμματος στο τηλέφωνο 26510-05884 ή στο 6977-98.79.33 κάθε Τρίτη και Πέμπτη 18:00-20:00 και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:30 -13:30.