Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ - Την αναλυτική κατανομή των θέσεων κοινωφελούς εργασίας στην Ήπειρο

Ανά φορέα και ειδικότητα - Μέσα στον Ιανουάριο ξεκινούν οι αιτήσεις για τους ανέργους


Θέσεις πεντάμηνης κοινωφελούς εργασίας για άνεργους ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο από τον ΟΑΕΔ για ανέργους στο Δημόσιο (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα και άλλους φορείς του δημοσίου) και στους ΟΤΑ (δήμους και περιφέρειες της χώρας). Η προκήρυξη βρίσκεται ηδη στο ΑΣΕΠ και τις επόμενες μερες αναμένεται να πάρει την τελική εγκριση, οπότε εκεί θα αναγράφονται αναλυτικά οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα αλλά και οι θέσεις ανά τομέα. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν: 1) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 2) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, 3) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα
Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 4) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα και 5) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν εγκρίσεως του ΑΣΕΠ. Σε ό,τι αφορά την Ήπειρο, αναλυτικά οι προσεφόμενες θέσεις -ανά φορέα και ειδικότητα- είναι οι εξής:
Επιβλέπων Φορέας,   Υπηρεσ. Τοποθέτησης, Περιφ.,  Π.Ε.,        Εκπ/ση,  Ειδικότ.,  Αρ. Θέσεων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 100
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 17
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡ. Δ/ΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΠΔΔ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΝΠΔΔ). - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΕΛ.Γ.Α. (ΝΠΙΔ) ΕΛ.Γ.Α. (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) Σ.Γ.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΠΙΔ) Σ.Γ.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΜ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΜ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΜ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΜ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΜ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΠΑΤ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΥΠΑΑΤ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΝΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΧΕΛΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (ΥΠΑΑΤ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΥΠΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ( ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ( ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ( ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ( ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
Ο.Γ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
Ο.Γ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ. ) Ν.Π.Δ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1
ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 9
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 1
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 60
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. 3
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 3
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 25
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 7
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ 3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 52
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΕΕ) 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 6
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. 6
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΕΕ) 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΕΕ) 5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΕΕ) 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 160
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 3
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 5
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 70
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ/ (απαιτεί άδεια άσκησης επαγγελματος) 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 36
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 4
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5