Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 15-12-2014 και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1.Συμμετοχή του Δήμου ως συνεργαζόμενος Φορέας στον «Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
2.Παραχώρηση χώρου στο ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων
3.Καθορισμός τρόπου καταβολής τέλους κοινοχρήστου χώρου
4.Αναμόρφωση πρ/σμού (σχετ. η υπ’ αρ. 366/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
5.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση απόρων δημοτών εν όψει των εορτών των
Χριστουγέννων (σχετ. η αρ. 352/2014 απόφαση Ο.Ε)
6.Διαγραφή κλήσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
7.Ψήφιση πίστωσης για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και το στολισμό της πόλης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας
8.Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
9.Έγκριση της υπ’ αρ. 84/2014 «Ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
10.Έγκριση της υπ’ αρ. 17/2014 «Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού (στοχοθεσίας & ετησίου προγραμματισμού 2015)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.
11.Έγκριση της αρ. 9/2014 «Ψήφιση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας έτους 2015» απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
12.Αποδοχή δωρεάς και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
13.Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Ξηροβουνίου»
14.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ. Ανέζας»
15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών αυλάκων στα Δ.Δ. Μύτικα –Απόμερο-Ανέζα»
16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικής δημοτικής οδού Τ.Κ. Γραμμενίτσας και τοίχου αντιστήριξης σε ανώνυμη δημοτική οδό»
17. Επικύρωση των υπ’ αρ. 3ου (10-2-2014), 6ου (17-3-2014), 7ου (7-4-2014), 8ου (14-4-2014), 9ου (5-5-2014), 10ου (18-6-2014), 12ου (7-7-2014), 13ου (28-7-2014) πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.