Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:Να διερευνηθεί η ένταξη του έργου Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά στο «πακέτο Γιούνκερ»

Το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδας στο «πακέτο Γιούνκερ» για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, έφερε στη Βουλή με Ερώτησή του ο Σταύρος Καλογιάννης.Ειδικότερα, στην Ερώτησή του (υπ’ αρ. πρωτ. 5425/588/2014) προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών, ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει:«Στην Ευρώπη συζητείται και προετοιμάζεται το νέο «πακέτο Γιούνκερ», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 300 δις ευρώ, για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, το οποίο θα ανακοινωθεί πριν τα Χριστούγεννα.Η κατανομή των προτάσεων για επενδύσεις προβλέπει ποσοστό 29% του προϋπολογισμού για τον τομέα της ενέργειας, 20% για την καινοτομία και ψηφιακή τεχνολογία, 15% για τουρισμό, εκπαίδευση και μικρότερο ποσοστό για άλλους κλάδους.Οι προτάσεις για χρηματοδότηση ανέρχονται ήδη σε
πεντακόσια δις ευρὼ, ενώ ενδιαφέρον έχει η υποβολή προτάσεων απ’ την Βρετανία, ύψους 63 δις ευρώ, παρ’ όλο ότι η ίδια πιέζει για έξοδό της απ’ την Ένωση! Από τις υπόλοιπες χώρες, πρώτη είναι η Ιταλία με προτάσεις ύψους 81 δις ευρώ, ακολουθεί η Γαλλία με 48 δις ευρώ, η Γερμανία με 28 δις ευρώ.Προκύπτει σαφώς ότι, οι Ευρωπαίοι έχουν πιστέψει στην αποδοτικότητα του προγράμματος και σπεύδουν για την συμμετοχή τους σε αυτό, ενώ είναι ταχύτατη η σύσταση των σχετικών ταμείων.Στη χώρα μας υπάρχουν σοβαρά έργα και δράσεις με ωριμότητα, η χρηματοδότηση των οποίων θα μπορούσε να γίνει από το πακέτο Γιούνκερ. Ενδεικτικά αναφέρω δράσεις στον τομέα των ευρυζωνικών υποδομών στο σύνολο των αστικών και αγροτικών περιοχών και έργα υποδομής όπως ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά, που εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.Επειδή μέχρι σήμερα έργα, όπως τα προαναφερόμενα, δεν έχουν – δυστυχώς - προταθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία για ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 – 2020, η έγκριση του οποίου εκκρεμεί,» ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:
• Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από τα Υπουργεία, ώστε να προταθούν έργα για χρηματοδότηση στο νέο πακέτο Γιούνκερ, σε ποιους τομείς αφορούν, και ποιά είναι αυτά;
• Για έργα, όπως ο άξονας Ιωάννινα - Καλπάκι – Κακαβιά, έχει γίνει σχετική προετοιμασία ώστε να ενταχθούν στο «πακέτο», εάν τελικώς δεν χρηματοδοτηθούν από το ΣΕΣ 2014 – 2020;

ioannina