Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση για τις μείζονες ψυχικές διαταραχές,αύριο στο Grand Serai

Οι πρακτικές των επαγγελματιών του χώρου ψυχικής υγείας εξελίσσονται, άλλοτε με βαθμό ευκολίας, ανάλογα φυσικά με τις μεθόδους προετοιμασίας και πρόγνωσης και άλλοτε με διαφορετικού βαθμού δυσκολία, σχετιζόμενη πέραν από τη φύση της διαταραχής με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα.Οι μείζονες ψυχικές διαταραχές εμφανίζονται σαν κλινικά σύνδρομα συνδυασμού ψυχικών και συμπεριφορικών δεδομένων, κατά δε την πορεία τους υπάρχουν σχεδόν άπειρες δυνατές διαδρομές για να καταλήξει κανείς σε ένα συγκεκριμένο είδος διαταραχής. Επιπροσθέτως, καθώς εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και μπορεί καθένας να προσβληθεί, η σταθερότητα στην επαφή του πάσχοντος με τις υπηρεσίες υγείας και η συνέπεια στη θεραπεία είναι τα ζητούμενα.Ωστόσο, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες υγείας και των υπηρετούντων επαγγελματιών εμπεριέχονται στον
κοινωνικό ιστό, είναι απαραίτητος πάντα ο συσχετισμός ΜοΨΥ, πολιτείας και κοινωνίας. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να προσδιορίζει όλες τις ανάγκες του πληθυσμού και να καταγράφει όλους τους διαθέσιμους πόρους, με συμμετοχή των πολιτών – πολιτικών σχηματισμών και της τοπικής κοινωνίας.Οι στόχοι αναφορικά με τη λειτουργικότητα και την επαγγελματική αποκατάσταση των ασθενών προαπαιτούν την ενσωμάτωση συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματικών τεχνικών στο γενικό πλάνο φροντίδας. Υπάρχει τεράστια πρόκληση για απαρτίωση και συνεργασία των υπηρεσιών.Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση έδωσε ελπίδα και προοπτικές, συμπιέζεται όμως ασφυκτικά ανάμεσα σε οικονομικά και θεσμικά προβλήματα.Όλα τα παραπάνω θέματα αλλά και άλλα σημαντικά θα συζητηθούν αναλυτικά στις εργασίες της Ημερίδας.Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Τμήματος Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίτιμος Πρόεδρος της
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας (ΕΨΕ), Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας, Χριστοδούλου Γ. και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ), Καθηγητής Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχιατρικής Τμήματος Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κονταξάκης Β.