Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας

Καλείστε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας στις 2 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου, αρ. 3), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Σωτήριου Ευάγγελου του Αθανάσιου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Θέμα 2ο. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας Ανέτας Τσάντου του Νικόλαου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Θέμα 3ο. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (απλά μηχανικά μέσα) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.12.2014 στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της Παναγιώτη Νάννη του
Μηνά, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας. Θέμα 4ο. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί των αιτήσεων Κωνσταντίνου Χριστάκη του Δημήτριου και Πέτρου Μυρισκλάβου του Θεόδωρου σχετικά με την έγκριση ή μη αμοιβαίας ανταλλαγής των οικοπέδων τους 2β στο Ο.Τ. 165 και 33α στο Ο.Τ. 160 αντίστοιχα στη θέση «Βουνίστρα» της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.