Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Κινητικότητα στο θέμα της Αγροτικής Αγοράς της Πρέβεζας

Λίγο πριν την υπογραφή η πολυαναμενόμενη Koινή Υπουργική Απόφαση

Μετά από πολλούς μήνες, κινητικότητα παρουσιάζεται και πάλι στο θέμα της Koινής Υπουργικής Απόφασης για την Αγροτική Αγορά της Πρέβεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Συλλόγου Γεωπόνων τις τελευταίες μέρες, το σχέδιο της ΚΥΑ έχει συνταχθεί και βρίσκεται στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τις τελευταίες διορθώσεις πριν την υπογραφή. H νέα ΚΥΑ θα προβλέπει τη συγκρότηση φορέα λειτουργίας για την Αγορά Αγροτών, ο οποίος θα έχει τη νομική μορφή Σωματείου ή Συλλόγου (άρα θα πρέπει να συγκροτηθεί από τουλάχιστον 20 άτομα) και θα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Σωματείων. Μέλη του φορέα θα είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, ο οποίοι θα προέρχονται κατά βάση από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, και μόνο με σύμφωνη γνώμη του φορέα θα συμμετέχουν αγρότες από όμορες Περιφερειακές Ενότητες .Η παραχώρηση του χώρου θα γίνεται από το
Δήμο (εάν είναι δημοτικός) με σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας, ενώ εάν είναι ιδιωτικός θα πρέπει να υπάρχει επικυρωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο κρατικός έλεγχος της αγοράς θα γίνεται από διμελή κλιμάκια της Περιφέρειας στα οποία θα συμμετέχει γεωπόνος και θα ελέγχουν τόσο τις τυπικές προϋποθέσεις των συμμετεχόντων όσο και τις ουσιαστικές (εάν δηλαδή πωλούν τα προϊόντα που δηλώνουν και παράγουν οι ίδιοι).