Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίασε η Γραμματεία της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της Παράταξης ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Συνεδρίασε  η Γραμματεία της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της Παράταξης ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ και ασχολήθηκε με τις εκτιμήσεις της δράσης και της παρουσίας της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία. Η Γραμματεία κατέληξε στην εκτίμηση ότι η Παράταξη μέσα από τη μέχρι τώρα δράση της έχει κατακτήσει ένα καλό επίπεδο συλλογικής δουλειάς με διακριτό ρόλο και αναγνωρίσιμη παρουσία. Η υπονόμευση της συλλογικότητας αυτής αποτελεί ταυτόχρονα και το στόχο των προσωποποιημένων επιθέσεων ενάντια σε μέλη της παράταξης.Στη συνεδρίαση αναδείχθηκαν οι δυνατότητες της παραπέρα ενδυνάμωσης της συλλογικής δουλείας και δράσης, κατεύθυνση στην οποία τέθηκαν οι άξονες των

ενεργειών για το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα προγραμματίστηκαν οι ενέργειες για την επιτάχυνση της επεξεργασίας της πρότασης για ένα ολοκληρωμένο και ιεραρχημένο 5ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας που η παράταξη προτίθεται να καταθέσει τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και κυρίως στην Ηπειρώτικη κοινωνία.