Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η ΓΚΕΚΑΣ ΑΕΒΕ ζητά προϊστάμενο τμήματος ηλεκτρολογικού υλικού και επαγγελματικού φωτισμού

H ΓΚΕΚΑΣ ΑΕΒΕ πρωταγωνιστεί στον χώρο του Ηλεκτρολογικού υλικού και του Φωτισμού από το 1945 και έχοντας ως έδρα τα Ιωάννινα, προωθεί τα προϊόντα της μέσω του δικτύου των συνεργατών της, σε Ελλάδα, Αλβανία, Σκόπια και Ρουμανία. Στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξής της, η εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό στέλεχος για την κάλυψη της θέσης: "Προϊστάμενος τμήματος ηλεκτρολογικού υλικού και επαγγελματικού φωτισμού". Ουποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό ομάδας 10 ατόμων σε στενή συνεργασία με την διεύθυνση με στόχο την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, για την εξυπηρέτηση πελατών που περιλαμβάνει τον συντονισμό των παραγγελιών, την διαχείριση έργων, την τεχνική εξυπηρέτηση και την οργάνωση προσφορών και για την ανάπτυξη πελατολογίου μέσω της προώθησης προϊόντων και της παρακολούθησης του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προτίμηση σε...σχολές τεχνικής κατεύθυνσης, 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS OFFICE, E.R.P.), ηλικία έως 40 ετών και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες). Να έχει ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμό στον πελάτη, ικανότητα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων, προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και πειθαρχημένη σκέψη και οργανωτικό πνεύμα. Η εταιρεία προσφέρει σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής, διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση, άριστο περιβάλλον εργασίας και εταιρικές εκπτώσεις. Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην ομάδα μας παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.tsepa@gk-gekas.gr υπόψη της κας Καλλιρόης Τσέπα.