Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΑΡΤΑ: Επίσκεψη της Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου στον Δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη

«Στήριξη της Δημοτικής Αρχής προς το ΤΕΙ Ηπείρου και συνεργασία , ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020»

Επίσκεψη στο Δήμαρχο Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου, καθηγητή κ. Ευριπίδη Γλαβά,, τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου και Διευθυντή του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, και τον Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου καθηγητή κ. Σωτήριο Κανδρέλη.Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα των ΤΕΙ, τρόπους συνεργασίας και κοινές δράσεις, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μεταξύ του Δήμου και του Ιδρύματος, καθώς και
τρόπους εξυπηρέτησης των φοιτητών που διαμένουν στην πόλη μας στο θέμα της μεταφοράς-στέγασης.Επίσης ο Δήμαρχος ενημερώθηκε και για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο τελεί υπό κατάληψη.Ο Δήμαρχος Αρταίων, αφού ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, δήλωσε την στήριξη της Δημοτικής Αρχής προς το ΤΕΙ Ηπείρου, με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξή του με σκοπό την προσέλευση περισσότερων φοιτητών στην Άρτα, αλλά και την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών προς τους σπουδαστές και προς την τοπική κοινωνία