Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Η Würth Hellas S.A. ζητά Σύμβουλο πωλήσεων στα Ιωάννινα

Η εταιρεία Würth Hellas S.A. ζητά Σύμβουλο πωλήσεων στα Ιωάννινα (Κωδικός θέσης: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Σ.Π.ΙΩΑΝ.09/14). Η συγκεκριμένη θέση αφορά την Εμπορική Διεύθυνση της εταιρείας με γεωγραφική κατανομή. Οι υποψήφιοι «σύμβουλοι πωλήσεων» οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματισμό, δυναμική προσωπικότητα, θέληση για επιτυχία, προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και άριστη ικανότητα επικοινωνίας καλούνται μετά την υποβολή του Βιογραφικού τους Σημειώματος να έχουν μια «on the field» εμπειρία 2 ημερών, συνταξιδεύοντας με κάποιο μέλος της δύναμης πωλήσεων της εταιρείας, όπου θα μπορέσουν να εκτιμήσουν με ρεαλιστικό τρόπο το αντικείμενο της εργασίας και τις συνθήκες της αγοράς. Ακολουθούν τουλάχιστον δύο προσωπικές συνεντεύξεις από εξειδικευμένες ομάδες αξιολόγησης, πριν ο/η καταλληλότερος/η υποψήφιος/α αποτελέσει την τελική επιλογή. Η τρίμηνη βασική εκπαίδευση του

 νεοπροσλαμβανόμενου περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική άσκηση στην αγορά και αποτελεί την αρχή μιας «δια βίου» εκπαίδευσης η οποία υλοποιείται με σεμινάρια, επιμορφώσεις και επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό για ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου. Οι παροχές της εταιρείας εκτός από την αμοιβή του εργαζομένου που αποτελείται από σταθερές αποδοχές, προμήθειες, πριμ και bonus, περιλαμβάνουν εταιρικό αυτοκίνητο, επί πλέον ομαδική ιδιωτική ασφάλιση και ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Δείτε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση και υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη δική σας αίτηση, κάνοντας κλικ ΕΔΩ