Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Σύμβουλο Πωλήσεων Τεχνολογίας ζητούν τα Public στα Γιάννενα

Η εταιρεία παρέχει ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

Σύμβουλο πωλήσεων τεχνολογίας ζητούν τα Public στο κατάστημα των Ιωαννίνων και οι σχετικοί κωδικοί Αγγελιών για τους ενδιαφερόμενους είναι: SGR/0514 Sales_ IT, για Σύμβουλο Πωλήσεων, Τμήματος Τεχνολογίας, SGR/0514 Sales_Mob, για Σύμβουλο Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και SGR0514 Sales S&V, για Σύμβουλο Πωλήσεων Ήχου & Εικόνας. Οι αρμοδιότητες των υποψηφίων θα είναι η οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος, η εφαρμογή των


πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας και η παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς. Απαραίτητα προσόντα είναι η προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε ανάλογη θέση, η άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος, η ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows), ο προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη, η αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων, οι άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, η υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες). Η εταιρεία παρέχει ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, διαρκή εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα και ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στο site του Public, http://www.public.gr/companyinfo/public/listOfJobVacancies.jsp Εκεί, επιλέξτε τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει, από τις «Θέσεις στα Καταστήματα», σημειώνοντας στις «γενικές πληροφορίες», της φόρμας, ως επιθυμητή περιοχή τα Ιωάννινα.