Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

ΑΡΤΑ:Αναθεώρηση της ρύθμισης οφειλών συνταξιούχων του ΟΓΑ ζητά ο Χρήστος Γκόκας

Με σκοπό την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου συμψηφισμού απαιτήσεων του ΟΓΑ με τις χορηγούμενες συντάξεις, λόγω οφειλών συνταξιούχων του προς αυτόν, ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.Ειδικότερα, στην ερώτησή του υπογραμμίζει την αυστηρότητα του πλαισίου που ισχύει στον ΟΓΑ για τη ρύθμιση των οφειλών συνταξιούχων του, οφειλές που υφίστανται από πάσης φύσεως παροχές-επιδόματα που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως καθώς και από ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές, και τονίζει την ανάγκη να επανεξεταστεί εκ νέου.
Σημειώνει συγκεκριμένα πως οι επιβαλλόμενες παρακρατήσεις, σε συνδυασμό και με τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες της κρίσης που έχουν πλήξει σε σημαντικό βαθμό τα εισοδήματα, δημιουργούν τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προσεγγίσουν ακόμη και τα όρια αδυναμίας εξασφάλισης ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης, καθώς υπάρχουν συνταξιούχοι με οφειλές που λαμβάνουν ήδη αρκετά χαμηλή σύνταξη, που μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 300 ευρώ μηνιαίως, με τις παρακρατήσεις να αφορούν είτε το σύνολο της σύνταξης είτε ποσοστό 50%.Για τους παραπάνω λόγους ζητά από τον Υπουργό Εργασίας να
επανεξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο συμψηφισμού - παρακρατήσεων επί των συντάξιμων αποδοχών και να αναλάβει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση ρυθμίσεων που θα προβλέπουν ένα πιο ήπιο καθεστώς διευθέτησης οφειλών με σαφώς πιο μικρά, από τα επιβαλλόμενα, ποσοστά παρακρατήσεων.
-Συγκεκριμένα η ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου συμψηφισμού - ρύθμισης οφειλών συνταξιούχων του ΟΓΑ», αναφέρει τα εξής: Επειδή, κανένας δεν πιστεύει πως η πολιτεία στερείται κοινωνικής ευαισθησίας, άλλωστε πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις που επιλύουν προβλήματα με έντονο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, όπως αυτές των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και αυτές που δρομολογούνται για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια,
Επειδή, στις νέες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εντάσσονται οι παραπάνω περιπτώσεις οφειλών,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Σκοπεύετε να επανεξετάσετε το πλαίσιο συμψηφισμού των οφειλών συνταξιούχων του ΟΓΑ που ισχύει σήμερα;
-Προτίθεστε να αναλάβετε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την προώθηση ρυθμίσεων που θα προβλέπουν ένα πιο ήπιο καθεστώς διευθέτησης οφειλών με σαφώς πιο μικρά, από τα επιβαλλόμενα, ποσοστά παρακρατήσεων;