Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Eπέστρεψαν στην κερδοφορία στο εννεάμηνο οι Μινωικές

Η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της Αδριατικής -Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη

Το εννεάμηνο του 2014 αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών όσο και ως προς τα λειτουργικά και καθαρά κέρδη μετά από φόρους.Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines για το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε 134,9 εκατ. έναντι 127,8 εκατ.το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 5,6% (+ 7,1 εκατ.).Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,6 εκατ. το εννεάμηνο 2014 έναντι 12,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, εμφανίζοντας αύξηση 43,2% (+ 5,3 εκατ.).Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, για την οικονομική περίοδο που έληξε στις 30/09/2014, διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. έναντι - 5,3 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας βελτίωση 7,5 εκατ. ευρώ.Το 2014 είναι έτος καμπής για την ελληνική οικονομία, αφού μετά από μια μακρά περίοδο οικονομικής ύφεσης, εισέρχεται σε
σταδιακή ανάπτυξη με την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και θετικού ρυθμού ανάπτυξης κατά 1,7% (πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.) το γ' τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, αναφέρει η εισηγμένη.Οι παραπάνω εξελίξεις αποτελούν θετικές ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και επιβεβαιώνουν τη σταθεροποίησή της.Επιπλέον, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης του μεταφορικού έργου, ως απόρροια της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών καθώς και του υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου.Η Εταιρεία, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, έχοντας υλοποιήσει μια σειρά αποφάσεων, έχει καταφέρει να βελτιώσει σημαντικά τις οικονομικές της επιδόσεις. Όσον αφορά το τραπεζικό δανεισμό, η Minoan Lines είναι απολύτως συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων και πληροί το σύνολο των οικονομικών όρων (covenants) όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική σύμβαση
ομολογιακού δανείου.Συνέπεια των παραπάνω είναι η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας κατά 38,4% περίπου το εννεάμηνο του 2014 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2013.Επιπρόσθετα, το Μάρτιο του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 30,6 εκατ. ευρώ.Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο του 2013 είχε ολοκληρωθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 50,5 εκατ. Οι παραπάνω εξελίξεις ενδυναμώνουν περαιτέρω τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας και της επιτρέπουν να ξεπεράσει την οικονομική κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Γραμμή Ανκόνα & Τεργέστη
Η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη), ενώ την περίοδο από 25/7/2014 έως 08/09/2014 στο λιμάνι της Ραβέννα, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία από 01/01/2014 έως τις 30/09/2014 διακίνησε 374 χιλ. επιβάτες, 85 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 62 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 49,2% για τους επιβάτες, 46,2% για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 53,8% για φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.