Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Τα JUMBO στα Γιάννενα ζητούν υπεύθυνο Αποθήκης

Κωδικός θέσης: GR-Ioannina 453 32

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης των JUMBO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η επιχείρηση ζητά για τα καταστήματα της δυναμικά και υπεύθυνα άτομα για την κάλυψη στο υποκατάστημα των Ιωαννίνων της θέσης του Υπεύθυνου Αποθήκης. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για όλο το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης αλλά και υπεύθυνος για την παραλαβή προϊόντων, αποθήκευση και την εξαγωγή τους. Απαραίτητα προσόντα είναι το: Απολυτήριο Λυκείου, ο χειρισμός Η/Υ, η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, η δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους. Η εταιρεία προσφέρει ένα


αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα, συστηματική κι ευρύτατη εκπαίδευση και ένα σύγχρονο κι ευχάριστο περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα ηλεκτρονικά στο e-mail: hr@jumbo.gr, μέσω fax στο: 210-48.05.242 ή να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στο κατάστημα των Ιωαννίνων (Πανεπιστημίου 6) Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.