Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ερώτηση Στ.Καλογιάννη για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την ανακύκλωση

Ερώτηση για το θέμα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στη χώρα μας, των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στον τομέα της ανακύκλωσης και της εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, κατέθεσε στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης.«Παρά την πρόοδο που έχει συντελεσθεί σε επιμέρους ζητήματα, υπάρχουν ακόμα θέματα που πρέπει να προωθηθούν και να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν, λόγω και των πιέσεων που ασκούνται από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου», τονίζει ο κ. Καλογιάννης, που ζητά να πληροφορηθεί για τα μέτρα έχουν ληφθεί ως τώρα για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων, για το αν η επίτευξη του στόχου της ανακύκλωσης του 50% μέχρι το 2020 αποτελεί ένα από τα κριτήρια αιρεσιμότητας της νέας προγραμματικής περιόδου για τα έργα διαχείρισης αποβλήτων, αν θα ενισχυθεί ο έλεγχος των
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης από την Πολιτεία, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επικαιροποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων.Επίσης ο βουλευτής της Ν.Δ., ερωτά του ΥΠΕΚΑ γιατί δεν εγκρίνονται οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), σε όσες Περιφέρειες, όπως η Ήπειρος, οι φορείς έχουν ήδη γνωμοδοτήσει επ’ αυτών;