Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Πρέβεζας

Υπεγράφη σήμερα,μεταξύ της Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας Παρθενίας Καζάκου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση κατασκευής του έργου Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Πρέβεζας προυπολογισμού 60.000 ευρώ.Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου , οι παρεμβάσεις που θα γίνουν έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση των βλαβών του μετώπου και της θεμελίωσης των κρηπιδωμάτων η οποία θα πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε άλλης επέμβασης.Εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης θα γίνουν στα σημεία όπου τα κρηπιδώματα έχουν υποστεί υποσκαφή ενώ στα σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί σπηλαιώσεις μετά την εκκαθάριση των οπών εξειδικευμένος δύτης θα ΅γεμίσει¨τα κενά με σκυρόδεμα.Κάλυψη των κενών θα γίνει επίσης στα τμήματα που παρουσιάζουν διαβρώσεις καθώς και όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικοί οριζόντιοι ή και κατακόρυφοι αρμοί .Οι ύφαλες επισκευές θα
διασφαλίσουν την στατικη κατάσταση του κρηπιδότοιχου προκειμένου να ακολουθήσει η επόμενη φάση των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας για την συγκεκριμενη ζώνη του λιμανιού .Η Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ Παρθενία Καζάκου τονίζει ότι το έργο αυτο αποτέλεσε μια από τις πρώτες προτεραιότητες αφού συνδέεται άμεσα με την λειτουργικότητα , την αισθητική και την ασφάλεια του παραλιακού ΅μετώπου΅ της Πρέβεζας το οποίο τους τελευταίους μήνες παραμένει κλειστό λόγω των σοβαρών προβλημάτων διάβρωσης των κρηπιδωμάτων.Τα έργα σχεδιάστηκαν με τρόπο που θα διασφαλίσει την μικρότερη δυνατή όχληση στην παραμονή των αλιευτικών και τουριστικών σκαφών στην περιοχή, θα διαμορφώσει έναν ασφαλή χώρο διέλευσης των πεζών και των μηχανοκίνητων οχημάτων, θα δώσει την δυνατότητα της τμηματικής λειτουργίας του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του, θα βρίσκονται σε αρμονία με το περιβάλλον από λειτουργική και αισθητική άποψη ενώ αποτελούν και μια οικονομική λύση.