Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ είναι παράνομη!

Σ’ ένα ιδιαίτερο ζήτημα, που αφορά τον ορισμό μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ καλείται να δώσει τα φώτα της και ν’ αποκαταστήσει την νομιμότητα όπως αυτή ορίζεται από τον «Καλλικράτη», η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου κ. Βίκυ Ευταξά.Πρόκειται για την τακτική που ακολούθησε η «νέα διοίκηση» της ΔΕΥΑΙ στον ορισμό των μελών, τακτική που ενώ έχουν επισημανθεί οι παρανομίες και οι παρατυπίες, εν τούτοις εξακολουθεί η «νέα διοίκηση» να μην ακολουθεί όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.Παράνομη, κατά την αντιπολίτευση, από κάθε άποψη η νέα σύνθεση, κάτι που έχει επισημανθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν από το Δ.Σ. τα προβλήματα που παρουσιάζει στην σύνθεση. Συγκεκριμένα, έχει επισημανθεί στον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΙ κ. Θ. Μπέγκα και στον γενικό Δ/ντή κ. Κ. Γιωτάκη ότι η νέα σύνθεση του Δ.Σ. κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας στερείται νομιμότητας, διότιΑ) Ο ορισμός του Δ.Σ. έγινε πριν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
τροποποίηση του Καταστατικού της ΔΕΥΑΙ (17/09/14). Απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την μορφή του κατεπείγοντος και εκτός ημερησίας διάταξης και την ίδια μέρα ορίστηκε η νέα διοίκηση του Δ.Σ., ενώ στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε στις 3/11/14, απόφαση η οποία σύμφωνα με την σχετική νομολογία κρίνεται ανυπόστατη.
Β) Στη διοίκηση της ΔΕΥΑΙ αλλά κι όλων των άλλων νομικών προσώπων του Δήμου προβλέπεται στη σύνθεση των Δ.Σ. η ποσόστωση κατά 1/3 γυναικών, κάτι που στην ΔΕΥΑΙ δεν υφίσταται.
Γ) Στην νέα σύνθεση περιλαμβάνεται δημοτικός σύμβουλος ο οποίος έχει εργολαβική σχέση με την ΔΕΥΑΙ, κάτι που είναι ασυμβίβαστο κι αυτό είναι γνωστό στο Δ.Σ.
Όλα τα παραπάνω φτάνουν να καταστήσουν παράνομη τη νέα διοίκηση της επιχείρησης, που ορίστηκε παράνομα από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε κάτι που πλέον καλείται η κ. Ευταξά ως εκ του ρόλου της να δώσει λύση, έτσι ώστε η λειτουργία αυτής της Δημοτικής Επιχείρησης να είναι νόμιμη κι όχι παράνομη όπως ισχυρίζονται στελέχη της μειοψηφίας στο Δήμο Ιωαννιτών, που δεν προτίθενται να ανεχτούν καθεστώς παρατυπίας και παρανομίας.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ