Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Εγγραφές στο δημόσιο ΙΕΚ Άρτας

Σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στη λειτουργία για πρώτη φορά των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης,
♦ Διασφαλίζει την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,
♦ Ενισχύει την επαγγελματική δυναμική των καταρτιζομένων,
♦ Θέτει σε νέες βάσεις τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.Κεντρικός στόχος η παροχή υψηλού επιπέδου Δημόσιας Δωρεάν Κατάρτισης Βασική επιδίωξη η άμεση απορρόφηση των αποφοίτων μας.Συνολικά θα λειτουργήσουν πιλοτικά 21 από τις 96 ΣΕΚ στοχευμένα στην Ελληνική Επικράτεια με κριτήρια την
κατά το μέγιστο δυνατή γεωγραφική διασπορά και τη δυνατότητα απορρόφησης του δυναμικού μετά το πέρας της κατάρτισης και της μαθητείας.Οι τίτλοι των ΣΕΚ είναι διαβαθμισμένοι όπως περιγράφεται στο άρθρο 19 του Ν. 4186/2013 κατά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που κατοχυρώνει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως προσέλθουν για εγγραφή στα ΔΙΕΚ που αντιστοιχούν με τις ΣΕΚ, ήτοι για την περιοχή μας, στα γραφεία του ΔΙΕΚ Άρτας (Πάροδος Πατρ. Αθηναγόρα - Δήμος: Άρτας - Τ.Κ.: 471
00, τηλ. 2681028878), συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εγγραφής,με Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους και Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γυμνασίου),Από 20 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014 και κατά τις ώρες 13.00 μέχρι 18.00
ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ Δνση: Πάροδος Π. Αθηναγόρα Τ. Κ. 47100
Τηλ.: 2681028878
Fax: 2681079196
E-mail: grammateia@iek-artas.art.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-artas.art.sch.gr
Άρτα: 20-11-2014Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:
1 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
3 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
4 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
5 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΙΘΟΞΟΟΣ – ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΛΙΘΟΧΑΡΑΚΤΗΣ
6 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
7 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Άρτας
Δημήτριος Τάτσης