Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Η εταιρεία Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ζητά υπεύθυνο πωλήσεων για την Ήπειρο

Κωδικός θέσης: RET70

Η Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε., μια από τις ηγετικές εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ανατολική Ευρώπη, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων για την Ήπειρο με έδρα τα Ιωάννινα. Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να εφαρμόσει τη συνολική στρατηγική πωλήσεων και διανομής της Γρ. Σαράντης στην περιοχή ευθύνης του, αναζητώντας νέα σημεία πωλήσεων, αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα, δημιουργώντας σταθερές σχέσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τον όγκο, την αξία, ποικιλία, τη διανομή και την τοποθέτηση. Θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης του, για την εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής, για την αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευκαιριών στις περιοχές/πελάτες ευθύνης τους με στόχο την αύξηση των πωλήσεων, καθώς και για τη σωστή και έγκαιρη εφαρμογή του πλάνου υποστήριξης στους πελάτες του. Θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης, κατά προτίμηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα Οικονομικά, 2-3 χρόνια εμπειρία σε 


σχετική θέση πωλήσεων, κατά προτίμηση σε FMCG εταιρία, άριστες γνώσεις υπολογιστή, άριστη γνώση Αγγλικών, άδεια οδήγησης, άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, ιεράρχηση προτεραιοτήτων/ικανότητα τήρησης προθεσμιών, ικανότητες διαπραγμάτευσης, προσήλωση στους στόχους και να είναι διαθέσιμος για ταξίδια στην Ήπειρο. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 210-6173000. Για αποστολή CV, αναγράψτε τον κωδικό θέσης RET70 και αποστείλτε το στο e-mail: info@sarantis.gr