Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Παράταση προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Αρταίων

Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, ανακοινώνεται ότι, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα με αίτησή τους, να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς το Δήμο Άρτας, σύμφωνα με το Νόμο 4304/14.Ο αριθμός των δόσεων θα κυμαίνεται από είκοσι τέσσερεις (24) έως εκατό (100) ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις, εάν εξοφληθεί εφάπαξ.Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της 30ης Οκτωβρίου 2014.Ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για οφειλές πολιτών προς τη ΔΕΥΑ, με υπαγωγή στη ρύθμιση με αίτηση μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2014.Πληροφορίες, για το Δήμο Αρταίων στο τηλέφωνο 2681362275 και για τη Δ.Ε.Υ.Α. στο τηλέφωνο 2681070311