Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Επίσκεψη της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας, στον Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη

Επίσκεψη στο Δήμαρχο Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη πραγματοποίησε η Ακαδημαϊκή Εταιρία Άρτας, στα πλαίσια της ανάληψης των νέων του καθηκόντων.Συγκεκριμένα η Ακαδημαϊκή Εταιρεία Άρτας, αποτελούμενη από τους Χρύσα Τζουμάκα-Μπακούλα, Πρόεδρο της Εταιρείας, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.Λάμπρο Μιχάλη, Αντιπρόεδρο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Γεώργιο Κολιό, Γενικό Γραμματέα, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και κ. Νικόλαο Μαγγιώρο, μέλος του ΔΣ, Επίκουρος Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκαν το Δήμαρχο Αρταίων και συζήτησαν θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, όπως και κοινές δράσεις σε 

θέματα παιδείας και κοινωνικού περιεχομένου.Να σημειωθεί πως η Ακαδημαϊκή Εταιρεία Άρτας αποτελεί νεοσύστατη Επιστημονική Εταιρεία, μέλη της οποίας είναι επιστήμονες που κατάγονται από την Άρτα (την πόλη και τον νομό) ή έχουν αναπτύξει Επιστημονική δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή και οι οποίοι κατέχουν ή κατείχαν Ακαδημαϊκή θέση σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.Σκοπός της Εταιρείας είναι να αποτελέσει αφιλοκερδές συμβουλευτικό όργανο των φορέων της Άρτας για θέματα που τα μέλη της Εταιρείας έχουν την επιστημονική γνώση και εμπειρία και συμβουλευτικό όργανο για την επιστημονική σταδιοδρομία των νέων της περιοχής της Άρτας, με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της Ακαδημαϊκής και Πολιτιστικής δραστηριότητας του τόπου μας.Για την επίσκεψη της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης δήλωσε: « Ως νέα Δημοτική Αρχή στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, που προέρχονται από όργανα που έχουν σκοπό την προαγωγή και αναβάθμιση δραστηριοτήτων του Δήμου μας, σε πολιτιστικό και σε μορφωτικό επίπεδο. Είναι πραγματικά μια σπουδαία συγκυρία άνθρωποι των Γραμμάτων και των Επιστημών, που προέρχονται από τον τόπο μας, να έχουν τη διάθεση να προσφέρουν αφιλοκερδώς την επιστημονική τους γνώση και εμπειρία στους νέους του Δήμου μας, στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας, για την επίσκεψή τους και να δηλώσω ότι ο Δήμος μας θα είναι αρωγός σε κάθε δραστηριότητά της, που θα αποβλέπει στη ανάπτυξη Ακαδημαϊκών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την επιστημονική σταδιοδρομία των νέων μας».