Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Θέσεις σε Πρέβεζα και Θεσπρωτία για το Πρόγραμμα: «Άθληση για Όλους»

Οκτώ (8) προσλήψεις σε τρεις δήμους της Ηπείρου (έναν στην Πρέβεζα και δύο στη Θεσπρωτία) θα γίνουν στο πλαίσιο του Προγράμματος "Άθληση για όλους, με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα «Άθλησης για Όλους», για την περίοδο 2014-15. Οι επιλεγόμενοι στα προγράμματα θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας με τον φορέα υλοποίησης διάρκειας έως 8 μηνών. Όσον αφορά τους τρεις (3) δήμους της Ηπείρου, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
Δήμος Πρέβεζας, 4 θέσεις
Δήμος Ηγουμενίτσας, 2 θέσεις στην Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία & Πολιτισμός
Δήμος Σουλίου, 2 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση