Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ο Στρατής Βουγέλης αναδείχθηκε εκ νέου Πρόεδρος στο Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας μετά και τις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Βουγέλλης Ευστράτιος, η Κωλέτση Σωτηρία Αντιπρόεδρος, η Δρόσου Ελένη Γραμματέας, η Μώκου Λαμπρινή Ταμίας και μέλη οι Ναστούλης Ευάγγελος, Ζήκα Αριστέα, Θεριανού Βούλα (θητεία κατά το 1ο έτος) και Σίσκα Μαρία (θητεία κατά το 2ο έτος).Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων οι Σιδηροπούλου Δήμητρα , Ευθυμίου Δημήτριος και Κοκκινίδη Ευδοκία.