Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Aντιπροσωπεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ιωαννίνων συνάντησε το Δήμαρχο

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ν.Τ. Ιωαννίνων συνάντησε στα Ιωάννινα το Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Θ. Μπέγκα και τον κ. Ι. Λιόντο, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον κλάδο των μηχανικών Τ.Ε. αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών και τη μεταξύ τους συνεργασία.Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών:Περιέλαβε την ΕΕΤΕΜ στις Επιτροπές Διαβούλευσης του Δήμου,
-Δέχθηκε παρεμβάσεις σχετικά με την ασφάλεια και σωστή λειτουργία των σχολικών κτιρίων
-Δέχτηκε τη συνεργασία της ΕΕΤΕΜ Ν.Τ.-Ιωαννίνων με το Δήμο για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τα δημόσια έργα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ποιότητα των τεχνικών έργων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
-Δέχτηκε τη συνεργασία του Ν.Τ.-Ιωαννίνων με το Δήμο σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες που αφορούν σε τεχνικά θέματα.