Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Βοήθημα έως και 500 ευρώ το μήνα με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα!!!

Από τις 15 Νοεμβρίου θα μπορούν οι Γιαννιώτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους

Τη διεκδίκηση ποσού που μπορεί να κυμανθεί από 200 ευρώ και έως 500 ευρώ δίνει το πρόγραμμα των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.Από τις 15 Νοεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών, που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.Η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπει σειρά ελέγχων - ακόμη και στις κατοικίες των επιδοματούχων - για την εξακρίβωση των συνθηκών διαβίωσης όσων θα λαμβάνουν τη σχετική ενίσχυση η οποία θα συμψηφίζεται με άλλα επιδόματα και καθορίζεται σε 200 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 300 ευρώ για ζευγάρι. Το ποσό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο.

Οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργήσει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το οποίο θα δίδεται σε όποιους πληρούν αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα καταβάλλεται απευθείας στον
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.Μέχρι να γίνει η κατάθεση, θα προηγούνται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από τη ΗΔΙΚΑ αλλά και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ενώ για την εξεύρεση των δικαιούχων, θα παίξει ρόλο και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.Εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά, η απόφαση θεσπίζει και διαδικασία «κοινωνικής έρευνας». Τι είναι αυτό; Κοινωνικός λειτουργός θα μπορεί να κάνει επιτόπια έρευνα στο σπίτι του ενδιαφερόμενου προκειμένου να δει αν όντως οι συνθήκες διαβίωσης που περιγράφει στην αίτηση είναι πραγματικές ή όχι.Χρήσιμα συμπληρωματικά στοιχεία: είναι πληροφοριακά στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση, ενδεικτικά για:
1.δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών,
2.ύψος ενοικίου,
3.ιδιωτικά δάνεια,
4.δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής εκπαίδευσης,
5.είδος θέρμανσης,
6.επαγγελματικά χαρακτηριστικά,
7.εκπαιδευτικό επίπεδο μελών,
8.στοιχεία κατοχής οικιακού εξοπλισμού,
9.χαρακτηριστικά κατοικίας (παλαιότητα, αριθμός δωματίων κ.λπ.), καθώς και άλλα στοιχεία που απεικονίζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του νοικοκυριού
Τα εισοδηματικά κριτήρια, εξαρτώνται από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και έχουν ως εξής:
-2400 ευρώ αν είναι άγαμος χωρίς παιδιά
-3600 ευρώ αν είναι ζευγάρι χωρίς παιδιά
-4200 ευρώ αν είναι ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί
-4800 ευρώ αν είναι ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά
-5400 ευρώ αν είναι ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά
-6000 ευρώ αν είναι ζευγάρι με τέσσερα ανήλικα παιδιά
-4800 ευρώ αν είναι ζευγάρι με ένα ενήλικο παιδί
-5400 ευρώ αν είναι ζευγάρι με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο παιδί
-6000 ευρώ αν είναι ζευγάρι με δύο ενήλικα παιδιά
-3600 ευρώ αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο ή ενήλικο παιδί
-4200 ευρώ αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά και
-4800 ευρώ αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ενήλικα παιδιά

Αναδρομική καταβολή
Σύμφωνα με την απόφαση, θα ικανοποιηθούν αιτήσεις μέχρι την εξάντληση των διαθεσίμων πόρων του προγράμματος (20εκατ ευρώ) ενώ η ενίσχυση θα δοθεί αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου για όσους υποβάλουν αιτήσεις το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο.Επέκταση μέσω του προγράμματος «ενεργώ»Στο μεταξύ, νέο πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε καθεστώς ακραίας φτώχειας, προωθεί το υπουργείο Εργασίας.Το πρόγραμμα, που παρουσίασε, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, είναι προϋπολογισμού 330.000.000 ευρώ και σε πρώτη φάση, αναμένεται να καλύψει 165.000 οικογένειες που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας.Σύμφωνα με τον κ. Κεγκέρογλου, θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2015 και θα διαρκέσει έως το 2020. Το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνει τη διανομή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών προς μεμονωμένα άτομα και οικογένειες.Η υλοποίησή του θα γίνει με τη συνδρομή της Εκκλησίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την εφαρμογή του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου Εισοδήματος.