Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Αύξηση 47% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου,για την Attica Group!

Κατά το εννεάμηνο του 2014 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 3,46 εκατομμύρια  επιβάτες
Ένα από τα  πλοία SUPERFAST της  Attica Group

Σημαντική ενίσχυση 47% στα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψε η Attica Group στο εννεάμηνο του 2014, καθώς έφτασαν στα 6,11 εκατ. ευρώ, έναντι 4,15 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.Παράλληλα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 213,69 εκατ. ευρώ (από 214,83 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2013).Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 36,19 εκατ. έναντι αντίστοιχων κερδών 32,39 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.Σημειώνεται ότι στα κέρδη εννεαμήνου 2014 περιλαμβάνεται έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη ζημία Ευρώ 1,45 εκατ. από συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από την εξόφληση του πλοίου Blue Star Patmos σε Δολάρια Η.Π.Α. ενώ αντιθέτως τα κέρδη του εννεαμήνου 2013 είναι ενισχυμένα κατά Ευρώ 0,92 εκατ. από θετική συναλλαγματική διαφορά.Σημεία αναφοράς του εννεαμήνου αποτελούν η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές του εσωτερικού, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα, καθώς και η ενίσχυση των Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και 

Αποσβέσεων (EBITDA) στα Ευρώ 36,19 εκατ. παρά τον υπερδιπλασιασμό τους (Ευρώ 32,39 εκατ.) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012 (Ευρώ 13,79 εκατ.). Η αύξηση (12%) του EBITDA πραγματοποιήθηκε παρά την οριακή μείωση (-0,5%) του κύκλου εργασιών σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης προσπάθειας της Διοίκησης με σειρά παρεμβάσεων που αφορούν στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, στη μείωση των διοικητικών εξόδων και των εξόδων διάθεσης καθώς και στην ενεργή διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων με σκοπό τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο.Η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου επετεύχθη σε περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί αισθητά η καταναλωτική δαπάνη των πολιτών ενώ παράλληλα επικρατούν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδου.Κατά το εννεάμηνο του 2014 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 3,46 εκατ. επιβάτες, έναντι 3,23 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 448,26 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 429,84 χιλ. το εννεάμηνο του 2013 και 198,85 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 201,83 χιλ. αντίστοιχα.Στην αγορά της Αδριατικής και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Ανκόνα και Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Μπάρι, το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast XII (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II, με 1,8% λιγότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο του 2013, μειώθηκε κατά 2,6% στους επιβάτες, κατά 1,7% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 9,6% στα φορτηγά οχήματα.Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς–Κυκλάδες, Πειραιάς–Δωδεκάνησα, Πειραιάς–Ηράκλειο και Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, στους εννέα πρώτους μήνες του 2014, εκτελώντας συνολικά 5,7% περισσότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο του 2013, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 8,8% στους επιβάτες, κατά 6,0% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 4,5% στα φορτηγά οχήματα. Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ.