Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Νέο Voucher Ανέργων από 29 έως 64 ετών!

Αιτήσεις συμμετοχής από 13/10/2014 

Το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας, προχωρώντας στην υλοποίηση του προγράμματος ‘‘Επιταγή κατάρτισης ανέργων από 29 έως 64 ετών σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση’’ με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης στους παρακάτω κλάδους:
• Τεχνικός-Κατασκευαστικός Κλάδος
• Κλάδος Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
• Κλάδος Νέων Τεχνολογιών. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων ανέργων αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος, για το λόγο αυτό προβαίνουμε στην
παρακάτω ενημέρωση: Πόσο διαρκεί το Πρόγραμμα; Η διάρκεια του 
προγράμματος είναι 100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης & 300 ώρες εργασία στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του δικτύου του ΚΕΚ Practica. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και σε εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα 2 συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα Ποιοί άνεργοι μπορούν να συμμετάσχουν; Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι γεννημένοι από 01/01/1950 έως 31/12/ 1985, έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και είναι: • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*,
 • Απόφοιτοι Λυκείου
• Απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.
 • Πτυχιούχοι ΙΕΚ
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, * Απόφοιτοι Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ποιά είναι η αμοιβή κάθε καταρτιζόμενου; Η αμοιβή κάθε καταρτιζομένου ορίζεται στα 1.600€ για τη διάρκεια του Προγράμματος. Τι πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος για να ενταχθεί; Κάθε ενδιαφερόμενος για να δηλώσει συμμετοχή μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΚΕΚ Practica στη διεύθυνση http://www.kekpractica.gr/voucher29-64 , να υποβάλλει τη ‘’Φόρμα Αίτησης Συμμετοχής’’ και να προσέλθει στα γραφεία του ΚΕΚ Practica προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: • Δελτίο Ταυτότητας • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ • Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2014 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ ή Απολυτήριο Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου • Βεβαίωση προϋπηρεσίας προηγούμενου εργοδότη που να αναφέρεται χρονικό διάστημα απασχόλησης και θέση εργασίας • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα) • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) Διευθύνσεις/Τηλέφωνα γραφείων
• Πάτρα, Χίου&;Σαντορίνης 4 τηλ. 2610 226652
• Ιωάννινα,Σακελλαρίου 7 τηλ. 26510 77931
• Ιωάννινα,7o XΛΜ ΝΕΟ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας τηλ. 26510 61565
• Κέρκυρα,Κανάλια τηλ 26610 8127