Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο τελικό συνέδριο του έργου VERSO

Στο Τελικό Συνέδριο του έργου VERSO (Volunteers for European Employment), το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη Ζαλάγκερζεγκ της Ουγγαρίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου.Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, οι οκτώ συμμετέχουσες πολιτικές αρχές, παρουσίασαν τα Σχέδια Εφαρμογής καλών πρακτικών εθελοντισμού για την υλοποίηση εθελοντικών δράσεων με θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία με τη συνδρομή της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας εκπόνησε ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της.Με την παρουσίαση του Οδηγού Καλών Πρακτικών Εθελοντισμού, ολοκληρώθηκε το έργο «VERSO», έπειτα από μία περίοδο τριών περίπου ετών ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών εθελοντισμού, με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας.